W sprawie:
przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Piekary Śląskie na rok 2012.

Data uchwały:
2011-12-22

Numer uchwały:
XIII/190/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-01-01