W sprawie:
budżetu miasta na 2012 rok.

Data uchwały:
2011-12-22

Numer uchwały:
XIII/188/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-12-22 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=453