W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2012-2022.

Data uchwały:
2011-12-22

Numer uchwały:
XIII/187/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-12-22 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r..