W sprawie:
stawek podatku od środków transportowych.

Data uchwały:
2011-11-24

Numer uchwały:
XII/181/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5109