W sprawie:
zmiany uchwały Nr VIII/111/11 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola

Data uchwały:
2011-11-24

Numer uchwały:
XII/177/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5665