W sprawie:
odwołania w sprawie nieprzyznania stypendium dla uczniów i studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Data uchwały:
2011-10-27

Numer uchwały:
XI/169/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-10-27

Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) fragmenty Uchwały zostały zakreślone.