W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Gen. Ziętka w Piekarach Śląskich

Data uchwały:
2011-10-27

Numer uchwały:
XI/165/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-10-27