W sprawie:
wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na okres kadencji 2012 - 2015.

Data uchwały:
2011-10-27

Numer uchwały:
XI/161/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-10-27