Data posiedzenia:
2011-09-15

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 sierpnia 2011 r.

2. Rozpatrzenie pisma mieszkanki Piekar Śląskich z dnia 5 sierpnia 2011 r.

3. Sprawy bieżące.


Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) fragmenty Protokołu zostały zakreślone.