Data posiedzenia:
2011-09-17

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nr 7/11 z dnia 4 i 14 lipca 2011 r. oraz nr 8/11 z dnia 28 lipca 2011 r.

2. Rozpatrzenie pisma mieszkańca Piekar Śląskich.

3. Sprawy bieżące.


Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) fragmenty Protokołu zostały zakreślone.