W sprawie:
zmiany uchwały Nr VII/84/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/487/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale

Data uchwały:
2011-09-29

Numer uchwały:
X/149/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4215