W sprawie:
zmiany Uchwały Nr LX/624/10 z dnia 28 października 2010 w sprawie podatku od nieruchomości.

Data uchwały:
2011-08-25

Numer uchwały:
IX/137/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3829