W sprawie:
nadania nazwy parkowi w Piekarach Śląskich.

Data uchwały:
2011-08-25

Numer uchwały:
IX/133/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=4433