W sprawie:
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i domach pomocy społecznej na terenie miasta Piekary Śląskie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r.

Data uchwały:
2011-08-25

Numer uchwały:
IX/132/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-08-25

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=3780