W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu położonych w Piekarach Śląskich przy ul. Przyjaźni 53a, ul. Cichej 23 i przy ul. Oświęcimskiej

Data uchwały:
2011-08-25

Numer uchwały:
IX/130/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-08-25