Data posiedzenia:
2011-06-07

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach: 02.05.2011 r. oraz 06.05.2011 r.

2. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Piekar Śląskich na działalność MOPR.

3. Rozpatrzenie pisma mieszkańca Piekar Śląskich..

4. Sprawy bieżące.


Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) fragmenty Protokołu zostały zakreślone.