W sprawie:
opinii o możliwości spłaty przez Miasto Piekary Śląskie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1.326.500,-zł na realizację zadania "Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych..."

Data uchwały:
2011-07-14

Numer uchwały:
4100/V/146/2011

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2011-07-14