W sprawie:
przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Piekary Śląskie za lata 2009-2010.

Data uchwały:
2011-06-16

Numer uchwały:
VIII/112/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-06-16