W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr VI/62/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za świadczenie udzielane przez przedszkola.

Data uchwały:
2011-06-16

Numer uchwały:
VIII/110/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-06-16