W sprawie:
uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2013

Data uchwały:
2011-06-16

Numer uchwały:
VIII/103/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-06-16