Data posiedzenia:
2011-05-06

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie i omówienie przez Skarbnika Miasta Piekary Śląskie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie wyników kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dotyczący wykonania budżetu za rok 2010.

3. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium.

4. Sprawy bieżące.


Uwagi: