Data posiedzenia:
2011-05-02

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 marca 2011 r.

2. Zatwierdzenie wyników przeprowadzonej kontroli działalności finansowej w Ośrodku Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich.

3. Zatwierdzenie wyników przeprowadzonej kontroli działalności finansowej w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach Śląskich.

4. Zatwierdzenie wyników przeprowadzonej kontroli działalności finansowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich.

5. Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli ewidencji księgowej, sprawozdań budżetowychy i sprawozdań finansowych za 2010 r.

6. Rozpatrzenie skargi mieszkańca Piekar Śląskich.

7. Sprawy bieżące.


Uwagi:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) fragmenty Protokołu zostały zakreślone.