Data posiedzenia:
2011-03-14

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach: 28.12.2010 r. oraz 13.01.2011 r.
2. Powołanie zespołu do kontroli działalności finansowej OK. Andaluzja w Piekarach Śląskich.
3. Powołanie zespołu do kontroli działalności finansowej Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich.
4. Powołanie zespołu do kontroli działalności finansowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich.
5. Informacje bieżące.
6. Wnioski i dyskusja Radnych.


Uwagi: