W sprawie:
zmiany Statutu Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu.

Data uchwały:
2011-05-26

Numer uchwały:
VII/102/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2011/131/2463