W sprawie:
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Piekarach Śląskich.

Data uchwały:
2011-05-26

Numer uchwały:
VII/101/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2011/131/2462