W sprawie:
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Data uchwały:
2011-05-26

Numer uchwały:
VII/100/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2011/131/2461