W sprawie:
nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich.

Data uchwały:
2011-05-26

Numer uchwały:
VII/99/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2011/163/3040