W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XL/441/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Data uchwały:
2011-05-26

Numer uchwały:
VII/90/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-05-26