W sprawie:
wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich ul. Szkolna 2, polegającej na częściowej likwidacji komórki

Data uchwały:
2011-05-26

Numer uchwały:
VII/88/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-05-26