W sprawie:
udzielenia Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie absolutorium za 2010 r.

Data uchwały:
2011-05-26

Numer uchwały:
VII/83/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-05-26