W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.: "Szpital Miejski" w Piekarach Śląskich w likwidacji.

Data uchwały:
2011-05-26

Numer uchwały:
VII/81/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śl;ąskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-05-26