W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Ośrodka Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich, ul. Oświęcimska 45.

Data uchwały:
2011-05-26

Numer uchwały:
VII/80/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-05-26