W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 74.

Data uchwały:
2011-05-26

Numer uchwały:
VII/79/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-05-26