W sprawie:
opinii o możliwości spłaty przez Miasto Piekary Śląskie pożyczki w wysokości 464.352 zł

Data uchwały:
2006-03-02

Numer uchwały:
4100/IV/57/2006

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2006-03-02