W sprawie:
opinii o możliwości spłaty przez Miasto Piekary Śląskie pożyczki w wysokości 643.925 zł

Data uchwały:
2006-03-30

Numer uchwały:
4100/IV/67/2006

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2006-03-30