W sprawie:
opinii o możliwości spłaty przez Miasto Piekary Śląskie pożyczki w wysokości 568.877 zł

Data uchwały:
2007-10-02

Numer uchwały:
4100/IV/158/2007

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkowa w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2007-10-02