W sprawie:
opinii o możliwości spłaty przez Miasto Piekary Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.034.000,-zł

Data uchwały:
2010-06-28

Numer uchwały:
4100/V/83/2010

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katwicach

Uchwała wchodzi w życie:
2010-06-28