W sprawie:
opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 r.

Data uchwały:
2008-04-14

Numer uchwały:
4100/III/30/2008

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkowa w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2008-04-14