W sprawie:
zmiany Uchwały Nr II/26/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Miasta Piekary Śląskie oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych zmienionej Uchwałą Nr IV/42/11 Rady

Data uchwały:
2011-03-24

Numer uchwały:
VI/71/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-03-24, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.