W sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanych na 2011 rok spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Data uchwały:
2011-03-24

Numer uchwały:
VI/70/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-03-24