W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekary Śląskie.

Data uchwały:
2011-03-24

Numer uchwały:
VI/66/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-03-24