W sprawie:
przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej "Chcieć to móc - razem zmieniamy dzielnicę" na rok 2011.

Data uchwały:
2011-03-24

Numer uchwały:
VI/61/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-03-24, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.