W sprawie:
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Piekary Śląskie na okres od dnia 01.05.2011 r. do dnia 30.04.2012 r.

Data uchwały:
2011-03-24

Numer uchwały:
VI/59/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-05-01