Data posiedzenia:
2011-02-22

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów Nr 3/11 z dnia 25 stycznia i Nr 4/11 z dnia 8 lutego 2011r..

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wsparcia kandydatur Miasta Katowice w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (druk 52).

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2011" (druk nr 53).

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięcie wyniki sportowe (druk nr 59).

5. Analiza funkcjonowania siatki placówek oświatowych - szkoły podstawowe.

6. Rozpatrzenie kwestii wcześniejszego rozpoczęcia nauczania (sześciolatków).

7. Analiza poziomu wydatków w części oświatowej w szkołach podstawowych.

8. Organizacja zajęć pozalekcyjnych.

9. Zapoznanie się z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta w Piekarach Śląskich.

10. Sprawy bieżące.

11. Wnioski radnych.


Uwagi: