Data posiedzenia:
2011-01-13

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Uchwalenie planu pracy Komisji na 2011 rok.

Uwagi: