Data posiedzenia:
2010-12-28

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
2. Wybór Sekretarza Komisji.
3. Propozycje do planu pracy Komisji na 2011 rok.


Uwagi: