W sprawie:
przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Miasta Piekary Śląskie".

Data uchwały:
2011-02-24

Numer uchwały:
V/46/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2011-02-24