W sprawie:
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Piekarach Śląskich oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Data uchwały:
2011-02-24

Numer uchwały:
V/48/11

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewóztwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2011/75/1345